E-commerce w Europie ma coraz większe znaczenie w gospodarce, szczególnie wyraźnie wdać to w północnej i zachodniej części. W latach 2004-2009 liczba Europejczyków kupujących on-line zwiększyła się o 85%. Z raportu „The Internet Economy 25 Years After .Com” wynika, że w ubiegłym roku ponad 1/3 mieszkańców Europy dokonała zakupów on-line. Szacuje się, że do 2013 roku ta liczba zwiększy się o ponad połowę. Oczywiście odsetek kupujących przez Internet jest bardzo zróżnicowany w zależności od Państwa. W Norwegii, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji i Holandii ponad 60% osób powyżej 18 roku życia kupowało za pośrednictwem Internetu w roku 2009. W mniejszych państwach Europy Wschodniej to wynik często poniżej 10% – to wpływ przede wszystkim słabo rozwiniętej gospodarki, ale także brak zaufania do wirtualnych transakcji.

Według danych opublikowanych przez twórców raportu, w Polsce udział e-commerce w ogólnej sprzedaży to około 7%. W porównaniu do innych państw europejskich niestety wypadamy słabo –rynek transakcji on-line wygląda najkorzystniej w Irlandii, wpływ na to ma mi.in. spora ilość transakcji B2B w przemyśle i produkcji. Na szarym końcu zestawienia znajdują się Bułgaria i Cypr – tutaj widać miażdżącą przewagę tradycyjnych form transakcji. Bardziej optymistyczne jest dla nas zestawienie dotyczące wzrostu udziału e-commerce w ogólnej sprzedaży w latach 2003-2009 – znajdujemy się na piątym miejscu ze 150% wzrostem. Na pierwszym miejscu znalazła się Portugalia (+650%), a na ostatnim Włochy (+5%).

Przeciętny Europejczyk w internecie najchętniej kupuje odzież – z wynikiem 17% ta kategoria zajęła pierwsze miejsce. W Stanach Zjednoczonych jest bardzo podobnie – nr 1 to odzież i akcesoria, które stanowią łącznie 15%. Na drugiej pozycji europejskiego zestawienia znalazł się sprzęt AGD, a na trzecim książki oraz filmy i muzyka.

W raporcie znajdują się także dane określające procent osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakupiły usługi lub towar za pośrednictwem Internetu. Według tych danych w ubiegłym roku około 22% Polaków skorzystało z tej formy zakupów. Najsłabszy wynik – 2% uzyskała Rumunia, a pierwsze miejsce należy do Norwegii – jest to aż 70%.

Informacje pochodzą z raportu: „The Internet Economy 25 Years After .Com" [PDF, 2 MB]

Popularne wyszukania