Jesienią tego roku w Ceneo podjęliśmy decyzję o rezygnacji z promocyjnej akcji świątecznej. Uznaliśmy, że przed Świętami konkursów i reklam jest tak wiele, że nasza akcja pewnie i tak miałaby małe szanse na wyróżnienie się w tym tłumie. Pomyśleliśmy, że budżet jakim dysponujemy można przeznaczyć na inny cel. I tak oto zrodził się pomysł na udzielenie wsparcia dla Stowarzyszenia Akson, które opiekuje się Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie a także świetlicami środowiskowymi we Wrocławiu. Uznaliśmy, że to będzie znacznie lepszy sposób na spożytkowanie naszych pieniędzy.

21 grudnia we wrocławskim Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie odbyła się Wigilia dla podopiecznych Stowarzyszenia.  Zjawiliśmy się tam w roli Św. Mikołajów z paczkami dla potrzebujących. Radości było co niemiara.  

 

Dla podopiecznych Stowarzyszenia zakupiliśmy także sprzęt i wyposażenie dla świetlic. 

Święta dla Ceneo były bardzo udane. Właśnie kończy się najlepszy rok w historii istnienia firmy. Kto wie zatem czy i za rok nie zdecydujemy się na podobną akcję charytatywną. 

Popularne wyszukania